ᴄăɴɢ ʀồɪ: ғᴀɴ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố ɢặᴘ ʙà ʜằɴɢ ở đâᴜ đáɴʜ ở đó

0
1254

ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đᴀɴɢ ʙị ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴʜᴍ ᴄủᴀ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ đᴇ ᴅọᴀ.

ᴄáᴄʜ đâʏ ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʙắᴛ ɢặᴘ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ɴsƯᴛ ʜᴏᴀ ʜạ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ǫᴜᴀ ʟạɪ. ᴅù ᴋʜôɴɢ ɴêᴜ ᴛêɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ sᴏɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄả ʜᴀɪ ɴóɪ ᴠề ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ – ɴʜâɴ ᴠậᴛ “ɢâʏ ᴄʜɪếɴ” ᴠớɪ ᴄả ᴅàɴ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛᴜầɴ ǫᴜᴀ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ: “ᴄᴏɪ ᴍà ɴɢứᴀ ᴍắᴛ ǫᴜá ᴄʜị ạ. sổ đỏ ᴄả ᴄâɴ đó ᴄʜị”, “ʟàᴍ ăɴ ʟươɴɢ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì ʟàᴍ sᴀᴏ ᴍà ʜộᴛ xᴏàɴ ᴄả ʀổ, sổ đỏ ᴄâɴ ᴄả ᴋɢ, ʜề ǫᴜá”.

ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʟêɴ sóɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜằᴍ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà đạᴏ ᴅɪễɴ ʜᴏᴀ ʜạ, đáɴɢ ᴄʜú ý ʜơɴ ᴄả ʙà ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ᴄả ʜᴀɪ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɴàʏ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ᴛʜư ᴋý. ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴠɪếᴛ: “ᴛɪɴ ɴÓɴɢ. ᴋíɴʜ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị, ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ɴɢʜệ sỹ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà đạᴏ ᴅɪễɴ ʜᴏᴀ ʜạ ʀᴀ ᴛᴏà ᴠì ᴛộɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ! ʜẹɴ ɢặᴘ ʟạɪ ǫᴜý ᴠị ᴠàᴏ ᴛʜứ sáᴜ, ʟúᴄ 𝟷𝟾ʜ𝟹𝟶“.

Nóng: Đại gia Phương Hằng tuyên bố khởi kiện NSND Hồng Vân và NSƯT Hoa Hạ sau khi bị đá xéo - Ảnh 2.

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ɴsƯᴛ ʜᴏᴀ ʜạ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ᴛʜư ᴋý

Nóng: Đại gia Phương Hằng tuyên bố khởi kiện NSND Hồng Vân và NSƯT Hoa Hạ sau khi bị đá xéo - Ảnh 3.

ᴄᴜộᴄ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ɢɪữᴀ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍxʜ ᴄủᴀ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ɴsƯᴛ ʜᴏᴀ ʜạ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ

Nóng: Đại gia Phương Hằng tuyên bố khởi kiện NSND Hồng Vân và NSƯT Hoa Hạ sau khi bị đá xéo - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân

Nóng: Đại gia Phương Hằng tuyên bố khởi kiện NSND Hồng Vân và NSƯT Hoa Hạ sau khi bị đá xéo - Ảnh 5.

NSƯT Hoa Hạ

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴍà ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ᴄũɴɢ ʟà ɴɢườɪ đứɴɢ ʟêɴ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ʙà ʜằɴɢ. ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀàɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄô ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ đếɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴠà sẽ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ đặᴛ ᴄʜâɴ đếɴ ɴơɪ ɴàʏ ᴠì ᴄáᴄʜ ɴóɪ “ᴄấᴍ ᴄửᴀ” ʀấᴛ ᴋʜɪɴʜ ᴍɪệᴛ ᴠà ᴛʜɪếᴜ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ɴɢʜệ sĩ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ᴄòɴ ɴʜắɴ ɴʜủ đếɴ ᴅàɴ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ, ᴄáᴄ ê-ᴋíᴘ ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ ᴠà ᴛấᴛ ᴛầɴ ᴛậᴛ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ đặᴛ ᴄʜâɴ đếɴ Đạɪ ɴᴀᴍ để ɢɪữ ʟòɴɢ ᴛự ᴛʀọɴɢ.

Trang Trần đáp trả gay gắt khi bà Phương Hằng cấm cửa nghệ sĩ đến Đại Nam? 2

Bà Nguyễn Phương Hằng

“Đừɴɢ ᴄó ɴóɪ ᴄấᴍ ᴄửᴀ ᴀɪ, ᴛôɪ ɴóɪ ᴛʜậᴛ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴄᴀ sĩ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ, ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴍà ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ, âᴍ ᴛʜᴀɴʜ, áɴʜ sáɴɢ… đềᴜ ʟà ɴɢʜệ sĩ. ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ ɴóɪ ʟᴜôɴ, ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄấᴍ ᴄửᴀ ᴍìɴʜ, ᴄʜửɪ ᴄả ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʜì sᴀᴜ ɴàʏ, ɴɢʜệ sĩ ɴàᴏ ʙướᴄ ᴄʜâɴ đếɴ đó, ʟàᴍ ʙấᴛ ᴋỳ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ɴàᴏ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ đó ʟà ᴛổ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜậᴛ.

ɴʜịɴ ᴋʜôɴɢ ɴổɪ. ʟàᴍ ɢì ᴍà ᴘʜảɪ ᴄấᴍ ᴄửᴀ, ᴄó ᴍờɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ đếɴ đâᴜ. ᴄʜữ “ᴄấᴍ ᴄửᴀ” ɴɢʜᴇ ǫᴜá ɴặɴɢ ɴề. xɪɴ ʟỗɪ ᴄʜị ᴄʜưᴀ ᴄầɴ ᴄấᴍ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ sợ ᴄʜị đếɴ ɢɪà ʀồɪ. ᴄʜị ᴄấᴍ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛʜì ᴛấᴛ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ ʜọ ʜàɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đếɴ, ғᴀɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đếɴ. ᴄả đấᴛ ɴướᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ, ᴠᴜɪ ᴄʜơɪ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍìɴʜ ᴄʜị ᴍà ᴘʜảɪ ᴄấᴍ đᴏáɴ”, ᴄựᴜ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ đáᴘ ᴛʀả.

ғᴀɴ ʜồɴɢ ᴠâɴ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ đᴇ ᴅọᴀ ᴠà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ

ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ɢɪữᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠớɪ đáᴍ ɴɢʜệ sỹ ɴʜư ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ᴄʜưᴀ ʀõ ʜồɪ ᴋếᴛ ᴋʜɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ғᴀɴ ᴄủᴀ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ đã đứɴɢ ʟêɴ đᴇ ᴅọᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ:

– ɴʜìɴ ᴍụ ʜằɴɢ ɢʜéᴛ ᴛʜế, ᴀɪ ʙà ᴄũɴɢ ᴄʜửɪ à? đừɴɢ để ᴛôɪ ɢặᴘ đượᴄ ʙà ᴠỡ ᴀʟᴏ đấʏ

– ᴍàʏ độɴɢ đếɴ ᴄô ᴠâɴ ᴄủᴀ ᴛᴀᴏ ʟà ᴍéᴏ đượᴄ đâᴜ, ᴛᴀᴏ ᴛᴜʏêɴ ʙố ɢặᴘ ᴍàʏ ở đâᴜ ᴛ đấᴍ ʟᴜôɴ

– ᴄʜị ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜửɪ ʜᴀʏ ǫᴜá ạ, ᴋɪểᴜ ɴʜư ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó ᴍấʏ đồɴɢ ᴍà ᴋʜᴏᴇ ᴍẽ ᴍéᴏ ᴀɪ ɴể đâᴜ. ʙà ʜằɴɢ ɴàʏ ᴘʜảɪ ʙị ᴠả ᴄʜᴏ ᴍấʏ ᴄáɪ ᴍớɪ ʜếᴛ ᴏᴀɪ

– Độɴɢ đếɴ ᴀɪ ᴛʜì đượᴄ ɴʜưɴɢ độɴɢ đếɴ ᴄô ᴠâɴ ᴛʜì ʙà sᴀɪ ǫᴜá ʀồɪ đấʏ ʙà ʜằɴɢ, ɴʜìɴ ᴍặᴛ ʙà ᴄó ʜậᴜ ǫᴜá ɴʜỉ, ᴄô ᴠâɴ ɴóɪ đúɴɢ ᴛɪᴍ đᴇɴ ɴêɴ ᴄᴀʏ ᴄʜứ ɢì?

Nguồn: recentnewslink.com

ɢɪữᴀ “ʟệɴʜ ᴄấᴍ ᴄửᴀ” Đạɪ ɴᴀᴍ, ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ᴠẫɴ ʙêɴʜ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ: ʙà ᴄũɴɢ ʟà ɴɢườɪ, ʟúᴄ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ʟúᴄ ɴổɪ ɴóɴɢ ᴛʜôɪ

Mới đây, trong livestream giao lưu với người hâm mộ, nghệ sĩ Kim Tử Long không ngại nhắc đến vụ việc của ông Võ Hoàng Yên và bà Phương Hằng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Được biết trước đó, trong những livestream của mình, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng dùng những lời lẽ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ khi nhắc đến giới nghệ sĩ. Thậm chí, bà còn lên tiếng ᴄᴀ̂́ᴍ các nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam quay phim, chụp ảnh.

Trong livestream mới đây, Kim Tử Long quyết định chia sẻ quan điểm về những vấn đề này. Nhận định đây là một vấn đề ᴛᴇ̂́ ɴʜɪ̣, nam nghệ sĩ muốn lên tiếng ở phương diện là một công dân, một nghệ sĩ có trách nhiệm với cộng đồng. “Ông hoàng cải lương” cho rằng ở thời điểm hiện tại, bản thân không đứng về phe ai mà chờ vào pháp luật xử lý.

“Những ai được ông Võ Hoàng Yên trị hết ʙᴇ̣̂ɴʜ thì làm ơn làm phước lên tiếng giùm. Còn những ai được chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ nhưng không khỏi thì cũng cho một lời nói rõ ràng. Còn chuyện ông Võ Hoàng Yên có ʟᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣ᴛ gì tiền bạc gì của chị Hằng thì chắc chắn sẽ có cơ quan pháp luật nhà nước vào cuộc.

Còn anh em nghệ sĩ, nếu đặt vào trường hợp là Long, nếu Long được ông Võ Hoàng Yên trị ʙᴇ̣̂ɴʜ, hết hay không hết Long sẵn sàng nói ra. Vì đó là sự thật thôi. Một lời nói thôi, nó không có gì khó khăn vì đó là sự thật. Chúng ta sống bằng trái tim và chúng ta nói thẳng thắn“, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo Kim Tử Long, nếu người được Võ Hoàng Yên chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ không khỏi nhưng lại nói khỏi là đi ngược lại sự thật. Điều này có nghĩa là người đó đang ʟᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣ᴛ bản thân và ʟᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣ᴛ công chúng. Kim Tử Long thẳng thắn:

“Còn anh em nghệ sĩ chúng tôi, riêng với Long, Long không nói hết tất cả giới nghệ sĩ, với Long thì có sao nói vậy. Bản thân Long chưa từng gặp hay tiếp xúc, cũng không được ông Võ Hoàng Yên chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ. Vậy nên Long không thể nào đứng lên nói được. Long chỉ mong rằng nếu ai được ông Võ Hoàng Yên chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ, nếu khỏi hay không cũng hãy cho một lời nói. Đừng để sự việc này đi quá xa”.

NSƯT Kim Tử Long cho rằng gia đình bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đang muốn tìm ra sự thật và bản thân giọng ca Tình anh bán chiếu cũng vậy. Tuy nhiên, “ông hoàng cải lương” mong mọi tuyên bố sẽ được nói với thái độ lịch sự, đi đúng hướng.

Bản thân NSƯT Kim Tử Long tâm sự ông rất buồn khi nghệ sĩ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ trên mạng xã hội vì ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ này. Ông cho rằng không nên vơ đũa cả nắm vì người nào làm người đó chịu, ai sai sẽ có pháp luật ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣.

Kim Tử Long khẳng định: “Trong giới nghệ sĩ có người này người kia, có những người sống rất tốt với cộng đồng, chỉ là họ không ra mặt. Long chỉ mong tất cả mọi người hãy bình tĩnh và tìm ra đúng hướng. Hi vọng những lời nói của Long không xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ đến ai, không khiến ai phật lòng. Nếu ai có buồn vì lời nói của Long thì Long xin lỗi, Long chỉ nói lên lời thật lòng của mình thôi”.

Chia sẻ thêm, NSƯT Kim Tử Long cho biết mình chỉ đang nói đúng với suy nghĩ của bản thân về ồn ào thời gian gần đây. Nam nghệ sĩ nhận thấy câu chuyện đang bị dẫn đi quá xa và lệch hướng với sự việc ban đầu.

Ông nói: “Tôi là một nghệ sĩ, tôi quan niệm khán giả là người yêu thương và nuôi sống mình, chỉ vậy thôi. Còn ai muốn nghĩ sao thì đó là việc của từng cá nhân, mình không thể bắt người ta theo ý mình được. Nếu mình là một trong số những người trong câu chuyện này thì cứ lên tiếng… Điều tôi mong là mọi người phải bình tĩnh, giải quyết một cách văn minh, lịch sự để tìm ra sự thật. Ai đúng ai sai sẽ có pháp luật đứng ra giải quyết”.

Kim Tử Long tâm sự ông thấy buồn khi doanh nhân Phương Hằng dùng một số từ nặng lời về giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, giọng ca Tình anh bán chiếu nói thêm: “Tôi buồn thì có buồn nhưng không trách ai cả. Mình là nghệ sĩ, ăn cơm Tổ và tri ân khán giả từng yêu thương mình. Tôi chỉ mong muốn chúng ta sống làm sao để không hổ thẹn mình là người nghệ sĩ là được rồi.

Mình làm sao để công chúng tôn trọng mình. Như tôi nói, có những người có thể không có khiếu ăn nói. Bà Phương Hằng cũng là con người, cũng có những hỉ nộ ái ố nên sẽ có lúc nhẹ nhàng, có lúc ɴᴏ̂̉ɪ ɴᴏ́ɴɢ. Và khi ɴᴏ̂̉ɪ ɴᴏ́ɴɢ lên người ta sẽ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ được những phát ngôn. Cho nên mình cứ hỷ xả tất cả”.