ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠʙɪᴢ “ᴛứᴄ ɴướᴄ ᴠỡ ʙờ” ᴋʜɪ ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ: ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢʜệ sĩ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ, ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ

0
410

ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠʙɪᴢ “ᴛứᴄ ɴướᴄ ᴠỡ ʙờ” ᴋʜɪ ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ: ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢʜệ sĩ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ, ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ

ᴄᴜộᴄ ᴋʜẩᴜ ᴄʜɪếɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄủᴀ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠɪệᴛ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ đɪ đếɴ ʜồɪ ᴋếᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ᴠợ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” ᴍắɴɢ ᴄʜửɪ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ʙằɴɢ ᴛừ ɴɢữ ɴặɴɢ ɴề, ᴛʜô ʟỗ ᴠà ᴋʜɪɴʜ ᴍɪệᴛ, ɴʜɪềᴜ ᴄᴇʟᴇʙ đã ᴠô ᴄùɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴠà ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ʀõ ᴛʜáɪ độ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ɢọɪ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟà ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ,… ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʜì ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ, ᴄòɴ ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ, ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ᴍᴏɴɢ ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, 𝟷 ʙộ ᴘʜậɴ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴄòɴ ᴍᴏɴɢ ɴʜữɴɢ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜãʏ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ʀõ ᴛʜựᴄ ʜư để ʟùᴍ xùᴍ ɴàʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴋʜéᴘ ʟạɪ.

Diễn viên Huỳnh Kiến An mong người liên quan lên tiếng, kêu gọi chính quyền vào cuộc

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟻, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ᴄó ʟᴏạᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ ɢâʏ ᴄʜú ý ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴄủᴀ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ. ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ᴛừɴɢ ʀấᴛ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠì ᴅáᴍ ɴóɪ ʀᴀ sự ᴛʜậᴛ, ᴛố ᴄáᴏ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʀướᴄ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄàɴɢ ᴠề sᴀᴜ sự ᴠɪệᴄ ᴄàɴɢ đɪ ʟệᴄʜ ʜướɴɢ.

ᴋʜôɴɢ ɢɪấᴜ đượᴄ ᴘʜẫɴ ɴộ, ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ: “ɴɢʜệ sĩ sốɴɢ đượᴄ ʟà ɴʜờ sự áɪ ᴍộ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ɴêɴ ᴛʀướᴄ ᴄáᴄ ᴛʜị ᴘʜɪ, ʜọ ᴛʜườɴɢ ɢɪữ ɪᴍ ʟặɴɢ để ᴛʀáɴʜ ᴄʜᴜʏệɴ ʙé xé ʀᴀ ᴛᴏ, ᴄó ᴋʜɪ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄả sự ɴɢʜɪệᴘ. ɴʜưɴɢ ᴠớɪ sự ᴄʜửɪ ʀủᴀ, ɴʜụᴄ ᴍạ ᴠà ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴄả ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ, ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴄả ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ᴛʜì ‘ɴướᴄ đã ᴛʀàɴ ʟʏ’.

ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ᴍộᴛ ɴɢʜệ sĩ, ᴛôɪ xɪɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄáᴄ ʙạɴ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄáᴄ ʜộɪ đᴏàɴ ɴɢʜệ sĩ ᴠà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʜãʏ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ʟấʏ ʟạɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢʜệ sĩ. ʟý ᴅᴏ ᴛôɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄáᴄ đᴏàɴ ʜộɪ ɴɢʜệ sĩ ᴄùɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟà ᴠì ʙà ʜằɴɢ ᴄʜửɪ ᴅữ ǫᴜá, ʙà ấʏ ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ, ᴄʜửɪ ʜếᴛ ᴄả ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ʟà ‘đồ *** ᴠà đòɪ đậᴘ ᴄʜếᴛ ** ᴛụɪ ʙᴀʏ’, ʀồɪ ᴋêᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛớɪ ʜốᴛ. ᴛôɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴍìɴʜ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜẳɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴʜưɴɢ ʙị xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴặɴɢ ɴề ᴄʜỉ ᴠì ᴛôɪ ʟà ɴɢʜệ sĩ. Đɪềᴜ đó ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ, ᴛôɪ sẽ ʀấᴛ ᴄó ʟỗɪ ᴠớɪ ᴛổ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 2.

Diễn viên Huỳnh Kiến An mong cơ quan chức năng vào cuộc để lấy lại thanh danh cho giới nghệ sĩ

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟻, ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠɪếᴛ sᴛᴀᴛᴜs ɴóɪ ʀõ ᴠɪệᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ý ʙêɴʜ ᴠựᴄ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴠà ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟỗɪ. sᴀᴜ ᴛấᴛ ᴄả, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ để ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ xấᴜ đɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ᴋʜáɴ ɢɪả.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 3.

Nam diễn viên cho biết không có ý bênh vực NS Hoài Linh, chỉ mong Pháp luật vào cuộc để giải quyết sự việc

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 4.

ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ᴠô ᴄùɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴋʜɪ ʙị “ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ” ᴛʀᴏɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ

NS Kim Tử Long tha thiết mong nghệ sĩ liên quan đứng ra giải thích để câu chuyện được kết thúc

ʟà 𝟷 ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ʙị đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɢọɪ ᴛêɴ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ʀấᴛ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛừ ɴɢữ ᴛʜô ᴛụᴄ để ɴóɪ ᴠề ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ. ɢɪữᴀ ʟúᴄ ʟùᴍ xùᴍ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʀᴀ, ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ᴛừɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴóɪ ʀõ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴếᴜ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ʟừᴀ ɢạᴛ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʜì ʜãʏ để ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xử ʟý, ᴄòɴ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜửɪ ʀủᴀ ᴠà “ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ” đượᴄ.

ᴄʟɪᴘ: ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠụ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠʙɪᴢ, ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜựᴄ ʜư

ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ: “ᴠề ᴘʜíᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ɴɢʜệ sĩ, ɴếᴜ đặᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟà ʟᴏɴɢ, ʟᴏɴɢ sẽ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴋʜɪ đượᴄ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʀị ʙệɴʜ. ɴếᴜ ᴛʀị ʜếᴛ sẽ ɴóɪ ʟà ᴛʀị ʜếᴛ, ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʀị ʜếᴛ ᴛʜì ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʜếᴛ. Đó ʟà sự ᴛʜậᴛ, ᴍộᴛ ʟờɪ ɴóɪ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ᴋʜó ᴋʜăɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sốɴɢ ʙằɴɢ ᴄᴏɴ ᴛɪᴍ ɴêɴ ᴄầɴ ɴóɪ sự ᴛʜậᴛ.

ɴếᴜ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏếɴ ᴛʀị ʙệɴʜ ʜếᴛ ᴍà ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʜếᴛ ʟà ᴍìɴʜ ɴóɪ ᴅốɪ. ᴄòɴ ôɴɢ ấʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀị ʜếᴛ ʟạɪ ɴóɪ ʜếᴛ ᴛʜì ᴍìɴʜ đɪ ɴɢượᴄ ʟạɪ sự ᴛʜậᴛ, ᴍᴀɴɢ đếɴ ᴛᴀɪ ʜạɪ ᴋʜôɴ ʟườɴɢ ᴠì sẽ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛɪɴ ʟà ôɴɢ ấʏ ᴛʀị ʙệɴʜ ɢɪỏɪ ᴠà ᴛìᴍ đếɴ ᴛʀị ᴛʜì ᴛộɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʟắᴍ. Đó ʟà ᴍìɴʜ ʟừᴀ ɢạᴛ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ʟừᴀ ɢạᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ. Ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʀị ʙệɴʜ ɢɪỏɪ ᴄũɴɢ xɪɴ ɴóɪ ᴄʜᴏ ôɴɢ ấʏ ᴍộᴛ ᴛɪếɴɢ để ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴄʜᴏ ôɴɢ ấʏ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴍấʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ. ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ʙᴜồɴ ᴄʜứ ᴠì ᴍìɴʜ ʟà ɴɢʜệ sĩ ᴍà. ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ đượᴄ. ɴʜữɴɢ ᴀɪ sᴀɪ ᴛʜì sẽ ᴄó ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀừɴɢ ᴛʀị”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 7.

NS Kim Tử Long cũng mong người trong cuộc hãy lên tiếng

Nathan Lee gây phẫn nộ khi mỉa mai nhiều nghệ sĩ đàn anh

sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟻, ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ đã ᴠɪếᴛ sᴛᴀᴛᴜs ᴄʜɪᴀ sẻ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴍᴏɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʟùᴍ xùᴍ ᴠớɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ đã ᴅùɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴠà ᴄʜê ʙᴀɪ ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ: “Đâʏ ʟà ᴅâɴ sự, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜìɴʜ sự, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ đᴀɴɢ ʟᴏ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ʀảɴʜ. ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ɴêɴ ʙổ sᴜɴɢ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴠề ʟᴜậᴛ, ᴄʜơɪ ᴋʜôɴɢ ʟạɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʀồɪ đɪ ᴍéᴄ? ᴍìɴʜ ɢʜéᴛ ɴʜấᴛ ᴄáɪ ᴛʀò ʙầʏ đàɴ! sốɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜɪệɴ, sốɴɢ ᴛử ᴛế ᴛʜì ᴠɪệᴄ ɢì ᴘʜảɪ ɴʜộᴛ. Đɪ ᴋɪệɴ đɪ! ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʜì ᴄứ ᴋɪệɴ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄấᴍ, ᴄơ ᴍà ᴘʜảɪ ɴắᴍ ᴄʜắᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜắɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ᴍìɴʜ, ᴄʜứ ᴅᴏạ ᴋɪệɴ ᴍà ᴛʜᴜᴀ ᴛʜì ᴍấᴛ ᴍặᴛ ʟắᴍ. ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜị ᴛưởɴɢ ᴍìɴʜ ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ á? ᴄʜᴏ ᴇᴍ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴄườɪ ᴍộᴛ ᴘʜáᴛ, ᴄʜơɪ đɪ xᴇᴍ ᴀɪ đúɴɢ”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 8.

ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴋʜɪ ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, đàɴ ᴀɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xử ʟý ᴠụ ʟùᴍ xùᴍ ᴠớɪ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 9.

ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄầɴ đượᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟà ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ᴄʜữᴀ ʜếᴛ ʙệɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo cũng viết tâm thư, ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ʙị ɢọɪ ʟà “ʟũ ***”, mong được chính quyền bảo vệ

ʟà ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ, ʙùɪ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ ʙứᴄ xúᴄ: “ᴛʜậᴛ ʙᴜồɴ ᴋʜɪ ɴɢʜệ sĩ, ɴʜư ʙᴀᴏ ɴɢàɴʜ ɴɢʜề ᴋʜáᴄ đᴀɴɢ ʙị xúᴄ ᴘʜạᴍ, ᴛấɴ ᴄôɴɢ, ᴍạᴛ sáᴛ ᴍà ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʙảᴏ ᴠệ ᴛừ ᴄáᴄ ʜộɪ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ.

ᴄáᴍ ᴄảɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄʜữ ʜâᴍ ᴍộ. ᴛʜôɪ ᴛʜì ᴛʜà đừɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅᴀɴʜ ʟà ᴛʜươɴɢ ɴʜᴀᴜ ɴữᴀ. ᴛôɪ ᴄó sảɴ ᴘʜẩᴍ, ᴀɴʜ ᴄʜị ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ᴛʜưởɴɢ ᴛʜứᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ᴛʜôɪ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴɢᴀɴɢ ʜàɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ để đừɴɢ ᴄảᴍ ᴛíɴʜ ʟúᴄ ᴠᴜɪ ᴛʜì ɢọɪ ʟà ɴɢʜệ sĩ, ʟúᴄ ʙᴜồɴ ᴛʜì ɢọɪ ʟà ʟũ ***. ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ, ᴛôɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛự ɴᴜôɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ ʙằɴɢ sứᴄ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄʜâɴ ᴄʜíɴʜ”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 10.

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo viết tâm thư nói rõ quan điểm và khẳng định: “Nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính”

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 11.

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢọɪ ᴛêɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴠɪệᴛ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ᴍắɴɢ ᴄʜửɪ sᴀ sả ᴠà ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢâʏ sốᴄ ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ đếɴ ᴛừ 𝟷 ᴘʜíᴀ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ xáᴄ ᴛʜựᴄ. ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ đã ʟàᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ

Ảnh: Facebook nhân vật, Sưu tầm

Nguồn: Kênh 14

Nathan Lee bênh vực bà Phương Hằng, ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ nghệ sĩ: “ᴋɪệɴ đi, xin phép cười một phát”

Nam ca sĩ lại tiếp tục có động thái gây chú ý. Thời gian gần đây khán giả vẫn không hiểu tâm lý anh như thế nào khi thường xuyên ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɴʜạʏ ᴄảᴍ, độɴɢ ᴄʜạᴍ đến nhiều đồng nghiệp.

Nathan Lee bỗng dưng là từ khóa rất h.o.t trong khoảng cả tháng qua. Từ c.hê b.ai, “b.óc p.hốt” cho đến khen ngợi một số nghệ sĩ. Anh hé lộ nhiều câu chuyện đằng sau làng giải trí khiến khán giả ngỡ ngàng. Mới đây, Nathan Lee tiếp tục đã đi ngược số đông khi có lời bênh vực bà Phương Hằng giữa l.ùm x.ùm k.iện t.ụng.

 Bài viết của nam nghệ sĩ. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Bài viết của nam nghệ sĩ.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân giọng ca chuyên hát nhạc Pháp đã đăng tải dòng trạng thái mang ý t.hách t.hức các nghệ sĩ muốn k.iện vợ ông Dũng “lò vôi”. Thời gian qua, nhiều người nổi tiếng rất b.ức x.úc khi mình bị quy chụp, dùng những từ ngữ rất nặng nề. Họ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để nghệ sĩ không bị x.úc p.hạm nữa.

 Nam ca sĩ thách thức mọi người kiện bà Phương Hằng. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Nam ca sĩ t.hách t.hức mọi người k.iện bà Phương Hằng.

Tuy nhiên, Nathan Lee lại phát ngôn gây chú ý, khác biệt so với hội nghệ sĩ: “Đây là dân sự, không phải hình sự, chính quyền đang lo c.hống d.ịch, không rảnh. Nhiều nghệ sĩ nên bổ sung kiến thức về luật, chơi không lại người ta rồi đi méc? Mình g.hét nhất cái trò bầy đàn! Sống lương thiện, sống tử tế thì việc gì phải nhột? Đi kiện đi. Có tiền thì cứ kiện, không ai c.ấm, cơ mà phải nắm chắc phần thắng trong tay mình, chứ d.ọa k.iện mà thua thì m.ất m.ặt lắm. Các anh các chị tưởng mình quyền lực á? Cho em xin phép cười một phát, c.hơi đi xem ai đúng”.

 Bà Phương Hằng gọi tên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Bà Phương Hằng gọi tên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Không chỉ đích danh một ai, lần này Nathan Lee cũng có lời nói tương tự bà Phương Hằng, gọi chung cụm từ “nghệ sĩ” và cho rằng mọi người đang sống “bầy đàn”, t.hách t.hức k.iện đi và xin phép cười một phát. Có lẽ nam ca sĩ đã chẳng còn ngại ngùng việc mình m.ất lòng đồng nghiệp, đi ngược số đông nữa.

Chưa dừng lại ở đó, Nathan Lee tiếp tục đề cập khéo léo đến vụ mất trộm. Phải chăng anh đang ẩn ý muốn nhắc đến câu chuyện Ngọc Trinh m.ất hơn 10 tỷ đồng? Nam ca sĩ bình luận: “Cái cần được trả lời: Ông Y có chữa được b.ệnh không? Như l.ũ y.êu nhền nhện kia suốt ngày tung hỏa mù mắc mệt. Tiện hỏi luôn: Có bị m.ất t.rộm không?”

 Anh vẫn nhớ về vụ mất trộm. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Anh vẫn nhớ về vụ m.ất t.rộm.

Ngoài giọng ca Tan vỡ, trong showbiz Việt còn có một trường hợp khác bênh vực bà Phương Hằng. Không ai khác chính là Lương Bằng Quang. Nam nhạc sĩ cho biết mình trân trọng người phụ nữ này vì tấm lòng từ thiện. Ngỡ ngàng hơn khi anh và Ngân 98 đều có cái nhìn tương tự, khẳng định vẫn dẫn con đến khu du lịch Đại Nam chơi dù cho có l.ệnh c.ấm hay lời khinh khi từ người làm chủ.

 Cả hai ủng hộ nữ đại gia. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Cả hai ủng hộ nữ đại gia.

Nathan Lee tính đến thời điểm hiện tại đã vướng hàng loạt drama từ Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn, Thu Minh,… Anh còn lập vi bằng để k.iện vì cho rằng mình bị ả.nh h.ưởng tinh thần. Nam ca sĩ nhất định không dừng lại những t.ranh luận mặc dù bố ruột đã ngăn cản. Khán giả cũng ngao ngán nặng trước các p.hát n.gôn n.hạy c.ảm trong thời gian qua.

Ảnh: Chụp màn hình + FBNV

Nguồn: YAN