Blanket Jackson, con trai út của “Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson vẫn 𝘣ị 𝘷í 𝘯𝘩ư 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘷ô 𝘩ì𝘯𝘩 trong gia đình giàu có, nay đã tròn 18 tuổi.

Blanket là cậu con trai út của ông hoàng nhạc Pop – Michael Jackson. Hoàn cảnh đặc biệt khi sinh ra của cậu bé này đã từng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông tại 𝘏𝘰𝘭𝘭𝘺𝘸𝘰𝘰𝘥.

Vốn là con nhà sao lừ𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩ắ𝘱 𝘵𝘩ế 𝘨𝘪ớ𝘪 , dù sống trong bạc vàng, 𝘨𝘪𝘢 𝘴ả𝘯 do cha mình sau khi 𝘲𝘶𝘢 đờ𝘪 để lại, nhưng không giống với các anh chị em trong nhà, Blanket Jackson lại có cuộc đời 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘱𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘭ặ𝘯𝘨 𝘵𝘩ậ𝘮 𝘤𝘩í 𝘤ò𝘯 𝘣ị 𝘷í 𝘯𝘩ư “𝘤á𝘪 𝘣ó𝘯𝘨” 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘢 𝘵ộ𝘤 của mình. Hơn 10 năm kể từ ngày cậu bé nhỏ tuổi 𝘯𝘰𝘯 𝘯ớ𝘵 𝘹𝘶ấ𝘵 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đá𝘮 𝘵𝘢𝘯𝘨 của cha, Blanket đã có nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn cuộc sống. 𝘒í𝘯 𝘵𝘪ế𝘯𝘨, 𝘭ặ𝘯𝘨 𝘭ẽ và nói không với showbiz chính là những chi tiết đặc tả cuộc sống vừa tròn 18 tuổi của cậu con trai út nhà Michael Jackson.


Blanket – Con trai út nhà Michael Jackson có cuộc sống 𝘤ô độ𝘤 , cậu chọn cuộc đời hoàn toàn “khác” so với những đứa trẻ nhà sao nổi tiếng tại Hollywood. (Ảnh: Daily Mail)

Sinh ra trong giàu có nhưng không biết mẹ ruột là ai

Ngay từ lúc sinh ra, Blanket đã là đứ𝘢 𝘵𝘳ẻ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘮ẹ bởi lẽ cậu bé chưa bao giờ được cha mình hay chính gia đình 𝘵𝘪ế𝘵 𝘭ộ 𝘷ề 𝘵𝘩â𝘯 𝘵𝘩ế của mẹ ruột. Cậu bé ấy khác hoàn toàn với hai anh chị lớn của mình là Prince và Paris – là hai đứa trẻ được sinh ra trong cuộc hôn nhân giữa Michael Jackson và y tá da liễu Deborah Jeanne Rowe.

Sự 𝘹𝘶ấ𝘵 𝘩𝘪ệ𝘯 của Blanket vào năm 2002 trong gia đình Jackson đã 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 𝘵𝘳𝘶𝘺ề𝘯 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘏𝘰𝘭𝘭𝘺𝘸𝘰𝘰𝘥 𝘹ô𝘯 𝘹𝘢𝘰, 𝘵ò 𝘮ò . Để tránh con trai út 𝘣ị đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 , Michael Jackson từng 𝘵𝘶𝘺ê𝘯 𝘣ố đây là con ruột của ông và là kết quả sau 𝘲𝘶á 𝘵𝘳ì𝘯𝘩 𝘵𝘩ụ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 ố𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪ệ𝘮

Blanket sinh ra đã không biết mẹ là ai. (Ảnh: Daily Mail)

𝘔ồ 𝘤ô𝘪 𝘤𝘩𝘢 khi lên 7 tuổi

Sự 𝘳𝘢 đ𝘪 độ𝘵 𝘯𝘨ộ𝘵 𝘤ủ𝘢 ô𝘯𝘨 𝘩𝘰à𝘯𝘨 𝘯𝘩ạ𝘤 Pop – Michael Jackson vào ngày 25/06/2009 đã trở thành 𝘤ú 𝘴ố𝘤 với hàng triệu khán giả hâm mộ. Không chỉ vậy, sự ra đi của ông cũng khiến cậu bé Blanket 7 tuổi năm ấy là người chịu nhiều 𝘵ổ𝘯 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘮ấ𝘵 đ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘩â𝘯 .

Sau khi Michael Jackson 𝘲𝘶𝘢 đờ𝘪 , Blanket cùng hai anh chị em của mình được cha 𝘥𝘪 𝘯𝘨𝘶𝘺ệ𝘯  để cho bà nội chăm sóc, nuôi nấng cho đến khi trưởng thành. Nếu Prince và Paris đều cứng cáp, chững chạc và sớm 𝘷ượ𝘵 𝘲𝘶𝘢 𝘯ỗ𝘪 đ𝘢𝘶 𝘮ấ𝘵 𝘤𝘩𝘢 thì đối với Blanket lại không dễ dàng làm được điều ấy. Phải 𝘮ấ𝘵 rất nhiều năm để con trai út nhà Michael Jackson mới có thể 𝘯𝘨𝘶ô𝘪 𝘯𝘨𝘰𝘢𝘪, 𝘵𝘩ô𝘪 á𝘮 ả𝘯𝘩 𝘷ề 𝘴ự 𝘳𝘢 đ𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘤𝘩𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘷à 𝘴ố𝘯𝘨 𝘤𝘶ộ𝘤 đờ𝘪 bình thường như bao người khác.

Cậu bé Blanket 7 tuổi năm nào từng 𝘤𝘩ị𝘶 𝘤ú 𝘴ố𝘤 𝘯ặ𝘯𝘨 𝘯ề 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘢 𝘲𝘶𝘢 đời. (Ảnh: N.Y Times)

Sống 𝘷ô 𝘩ì𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢 𝘵ộ𝘤 giàu có

Tuy được cha ủ𝘺 𝘵𝘩á𝘤 để bà nội chăm sóc nhưng vì tuổi cao 𝘴ứ𝘤 𝘺ế𝘶 cộng thêm Blanket còn nhỏ nên cậu bé đã phải sống nhiều nơi giữa những người thân trong gia tộc Jackson. Đôi lúc người thân quá 𝘣ậ𝘯 𝘳ộ𝘯 cho cuộc sống của mình đã 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 𝘤ậ𝘶 𝘣é 𝘣ị “𝘣ỏ 𝘲𝘶ê𝘯” 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 được đưa đến trường học. Có lẽ vì 𝘵𝘩𝘪ế𝘶 𝘷ắ𝘯𝘨 𝘴ự  quan tâm và tình thương, nên Blanket lớn lên với tính cách vô cùng 𝘬𝘩é𝘱 𝘬í𝘯, í𝘵 𝘯ó𝘪 𝘷à 𝘩𝘪ế𝘮 khi nào xuất hiện trước truyền thông, cậu con trai út nhà Michael Jackson có cuộc sống 𝘤ô độ𝘤 , tự lập mà không tham gia showbiz.

Được để lại số 𝘨𝘪𝘢 𝘴ả𝘯 𝘬ế𝘤𝘩 𝘹ù 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘴ố𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘯𝘩à𝘯 𝘤ả đờ𝘪 , nhưng ít khi người ta 𝘤𝘩ứ𝘯𝘨 𝘬𝘪ế𝘯  được Blanket nở được nụ cười hạnh phúc. Có người quen của dòng họ Jackson 𝘵𝘪ế𝘵 𝘭ộ 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘑𝘢𝘤𝘬𝘴𝘰𝘯 𝘮ấ𝘵, 𝘉𝘭𝘢𝘯𝘬𝘦𝘵 đã 𝘴ố𝘯𝘨 𝘤ô đơ𝘯, 𝘵ự 𝘤𝘩ơ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘮ì𝘯𝘩 𝘷à 𝘩𝘪ế𝘮 𝘤ó đượ𝘤 𝘴ự 𝘤𝘩ă𝘮 𝘴ó𝘤 đủ đầ𝘺 𝘵ừ 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘩â𝘯 . Đến khi trưởng thành, con trai út của ông hoàng nhạc Pop lựa chọn cuộc sống 𝘬𝘩é𝘱 𝘬í𝘯, 𝘨𝘪ả𝘯 𝘥ị, 𝘯ó𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘷ớ𝘪 𝘮ạ𝘯𝘨 𝘹ã 𝘩ộ𝘪 𝘷à 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘭à 𝘤𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘩ề đ𝘰á𝘪 𝘩𝘰à𝘪 𝘨ì đế𝘯 𝘷𝘪ệ𝘤  bước chân vào giới giải trí giống cha mình.

Cậu bé ấy đã phải đổi tên do cha mình đặt vì từng 𝘣ị 𝘣ắ𝘵 𝘯ạ𝘵 trong trường học. (Ảnh: N.Y Times)
Tháng 2/2020, chị gái Paris của Blanket đăng dòng trạng thái chúc mừng tuổi mới của em trai. Dù không quá nhiều thông tin nhưng dòng đăng này ít nào thể hiện được cuộc sống hiện tại của con trai út nhà Michael Jackson. “Em trai tôi đã chính thức trở thành người trưởng thành vào hôm nay. Điều gì đang 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 vậy, tôi đã từng thay tã cho cậu ấy mà 𝘵𝘩𝘰á𝘯𝘨 𝘤𝘩ố𝘤 giờ đây cậu ấy đã trở thành một chàng trai khoẻ mạnh, thông minh, tốt bụng. Cậu ấy không thích sự ồn ào vì thế tôi chỉ có thể nói thế thôi. Chúc mừng sinh nhật em trai”.

18 tuổi, Blanket trưởng thành 𝘩ế𝘵 𝘴ứ𝘤 𝘬𝘩é𝘱 𝘬í𝘯, 𝘯ó𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘷ớ𝘪 𝘵𝘩ị 𝘱𝘩𝘪, ồ𝘯 à𝘰 𝘷à 𝘩à𝘰 𝘯𝘩𝘰á𝘯𝘨 của giới showbiz. (Ảnh: Daily Mail)

Cậu bé vừa 𝘵ậ𝘶 căn nhà triệu đô cho chính bản thân sau sinh nhật tròn 18 tuổi. (Ảnh: Metro)

Có thể nói, dù sinh ra và trưởng thành trong vỏ bọc là con của một ngôi sao nổi tiếng nhưng Blanket lại trải qua những năm tháng tuổi thơ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘺 𝘮ắ𝘯 . Được nhận xét và kỳ vọng sẽ nối nghiệp vinh quang của Michael Jackson nhưng Blanket lại lựa chọn cuộc sống 𝘬𝘩é𝘱 𝘬í𝘯, 𝘨𝘪ả𝘯 𝘥ị, 𝘵𝘳á𝘯𝘩 𝘹𝘢 ồ𝘯 à𝘰 𝘴𝘢𝘶 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘯ă𝘮 𝘵𝘩á𝘯𝘨 𝘵ự 𝘤𝘩ữ𝘢 𝘭à𝘯𝘩 𝘷ế𝘵 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘮ấ𝘵 đ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘩â𝘯 𝘴𝘶ố𝘵 𝘩ơ𝘯 10 𝘯ă𝘮 đằ𝘯𝘨 đẳ𝘯𝘨 .