Fan bà Phương Hằng ᴘʜáᴛ ᴛáɴ “ᴛɪɴ ɴóɴɢ”, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì “MC quốc dân đứng về phía bà Hằng”?!

0
302

Bài đăng này ngay lập tức thu hút hơn 1 nghìn lượt tương tác. Bên dưới đa phần tin vào nội dung cho rằng MC Trấn Thành thật sự lên tiếng về vụ việc.

ʜơɴ 𝟹𝟶 ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ ʟà ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ᴠợ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” – ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ ɴᴀᴍ ) đã ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ɢɪữᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ᴅàɴ ɴɢʜệ sĩ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ.

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 1

ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ʜộɪ ɴʜóᴍ ủɴɢ ʜộ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠɪếᴛ: “ᴛɪɴ ɴóɴɢ, ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ᴄʜị ʜằɴɢ ᴠạᴄʜ ᴍặᴛ sɪêᴜ ʟừᴀ đảᴏ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴠà ᴄʜỉ ᴍặᴛ đáᴍ ɴɢʜệ sĩ ʜèɴ ɴʜáᴛ”. ʙàɪ đăɴɢ ɴàʏ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ. ʙêɴ ᴅướɪ đᴀ ᴘʜầɴ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀêɴ ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ sự ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜế, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʙà ʜằɴɢ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ “đá xéᴏ” ɴêɴ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ ɴᴀᴍ ᴍᴄ.

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 2

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 3

ғᴀɴ ʙà ʜằɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ.

ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ʟɪệᴛ ᴋê ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴɢʜệ sĩ ủɴɢ ʜộ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄᴀ ɴɢợɪ, ᴄòɴ ɴɢượᴄ ʟạɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴠướɴɢ ᴘʜảɪ ʟùᴍ xùᴍ ᴠớɪ ʙà ʜằɴɢ ᴛʜì ʙị ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ ᴠà ʙôɪ ɴʜọ ʙằɴɢ ɴʜɪềᴜ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴋʜó ɴʜìɴ.

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 4

ʜộɪ ɴʜóᴍ ɴàʏ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ᴠướɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴠớɪ ʙà ʜằɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ʜìɴʜ ảɴʜ đượᴄ đăɴɢ ᴋèᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ủɴɢ ʜộ ʙà ʜằɴɢ ʟà ʜìɴʜ ảɴʜ ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ᴍᴄ ɴàʏ ᴅẫɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍớɪ ɴʜấᴛ đượᴄ đăɴɢ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄũɴɢ ɴʜư ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ. ᴠà ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ɢầɴ ɴʜư ɪᴍ ʜơɪ ʟặɴɢ ᴛɪếɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɴàᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sự ᴠɪệᴄ.

ᴋể ᴛừ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛố ɢɪáᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ʟừᴀ đảᴏ , ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛỷ đồɴɢ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ – ᴠợ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ sự ủɴɢ ʜộ. ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʜộɪ ɴʜóᴍ đượᴄ ʟậᴘ ʀᴀ ᴠớɪ ʟượᴛ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛừ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ đếɴ ᴠàɪ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴʜữɴɢ ʙàɪ đăɴɢ ʙôɪ ɴʜọ ɴɢʜệ sĩ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đượᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʜộɪ ɴʜóᴍ ɴàʏ.

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 5

Fan bà Phương Hằng còn đưa ra danh sách các nghệ sĩ ủng hộ để tiếp tục cổ vũ.

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 6

Các hội nhóm ủng hộ bà Hằng có lượt tương tác k.hủng.

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 7

Nhiều hội nhóm ủng hộ bà Hằng được lập ra với lượt người tham gia k.hủng.

ᴛʀướᴄ đó, ʜàɴʜ độɴɢ ʟôɪ ᴋéᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴄủᴀ ʜộɪ ɴʜóᴍ ɴàʏ đã ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛʀầᴍ ᴛʀọɴɢ. ᴄụ ᴛʜể, ʜộɪ ɴʜóᴍ ɴàʏ đã đᴇᴍ ᴍộᴛ đᴏạɴ ᴘʜɪᴍ ᴅᴏ ᴍộᴛ ʜãɴɢ ᴘʜɪᴍ ᴛổ ᴄʜứᴄ sảɴ xᴜấᴛ ᴄó ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ʟàᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ. ᴛʀᴏɴɢ đᴏạɴ ᴘʜɪᴍ ɴàʏ, ôɴɢ ʏêɴ đã ᴄʜữᴀ ᴍù ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ (ᴅᴏ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʙùɪ ᴄôɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴛʜủ ᴠᴀɪ). Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ sᴀᴜ đó ʙị ᴛʜêᴜ ᴅệᴛ ʟà “ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʙùɪ ᴄôɴɢ ᴅᴀɴʜ ɢɪả ᴍù ᴄʜᴏ ôɴɢ ʏêɴ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʟừᴀ ɢạᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ”, ɴɢʜệ sĩ ʜồɴɢ Áɴʜ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɴɢườɪ ɢâʏ ʀᴀ ʜɪểᴜ ʟầᴍ ɴàʏ đầᴜ ᴛɪêɴ. ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ɴàʏ sᴀᴜ đó đã ʙị ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʙà ʜằɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴠô ʟý, ᴋʜɪếɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛʀầᴍ ᴛʀọɴɢ. sự ᴠɪệᴄ đếɴ ɴᴀʏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʙà ʜằɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

Fan bà Phương Hằng phát tán tin nóng, kéo nghệ sĩ Thành Lộc, MC Trấn Thành vào cuộc, mừng rỡ vì MC quốc dân đứng về phía bà Hằng?! - Hình 8

Người hâm mộ bà Hằng ᴛấɴ ᴄôɴɢ nhiều người không liên quan.

Nguồn: vietgiaitri.com

ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠʙɪᴢ “ᴛứᴄ ɴướᴄ ᴠỡ ʙờ” ᴋʜɪ ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ: ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢʜệ sĩ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ, ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ

ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠʙɪᴢ “ᴛứᴄ ɴướᴄ ᴠỡ ʙờ” ᴋʜɪ ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ: ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢʜệ sĩ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ, ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ

ᴄᴜộᴄ ᴋʜẩᴜ ᴄʜɪếɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄủᴀ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠɪệᴛ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ đɪ đếɴ ʜồɪ ᴋếᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ᴠợ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” ᴍắɴɢ ᴄʜửɪ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ʙằɴɢ ᴛừ ɴɢữ ɴặɴɢ ɴề, ᴛʜô ʟỗ ᴠà ᴋʜɪɴʜ ᴍɪệᴛ, ɴʜɪềᴜ ᴄᴇʟᴇʙ đã ᴠô ᴄùɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴠà ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ʀõ ᴛʜáɪ độ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ɢọɪ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟà ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ɴs ʜồɴɢ ᴠâɴ,… ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʜì ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ, ᴄòɴ ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ, ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ᴍᴏɴɢ ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, 𝟷 ʙộ ᴘʜậɴ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴄòɴ ᴍᴏɴɢ ɴʜữɴɢ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜãʏ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ʀõ ᴛʜựᴄ ʜư để ʟùᴍ xùᴍ ɴàʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴋʜéᴘ ʟạɪ.

Diễn viên Huỳnh Kiến An mong người liên quan lên tiếng, kêu gọi chính quyền vào cuộc

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟻, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ᴄó ʟᴏạᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ ɢâʏ ᴄʜú ý ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴄủᴀ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ. ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ᴛừɴɢ ʀấᴛ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠì ᴅáᴍ ɴóɪ ʀᴀ sự ᴛʜậᴛ, ᴛố ᴄáᴏ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʀướᴄ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄàɴɢ ᴠề sᴀᴜ sự ᴠɪệᴄ ᴄàɴɢ đɪ ʟệᴄʜ ʜướɴɢ.

ᴋʜôɴɢ ɢɪấᴜ đượᴄ ᴘʜẫɴ ɴộ, ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ: “ɴɢʜệ sĩ sốɴɢ đượᴄ ʟà ɴʜờ sự áɪ ᴍộ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ɴêɴ ᴛʀướᴄ ᴄáᴄ ᴛʜị ᴘʜɪ, ʜọ ᴛʜườɴɢ ɢɪữ ɪᴍ ʟặɴɢ để ᴛʀáɴʜ ᴄʜᴜʏệɴ ʙé xé ʀᴀ ᴛᴏ, ᴄó ᴋʜɪ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄả sự ɴɢʜɪệᴘ. ɴʜưɴɢ ᴠớɪ sự ᴄʜửɪ ʀủᴀ, ɴʜụᴄ ᴍạ ᴠà ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴄả ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ, ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴄả ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ᴛʜì ‘ɴướᴄ đã ᴛʀàɴ ʟʏ’.

ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ᴍộᴛ ɴɢʜệ sĩ, ᴛôɪ xɪɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄáᴄ ʙạɴ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄáᴄ ʜộɪ đᴏàɴ ɴɢʜệ sĩ ᴠà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʜãʏ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ʟấʏ ʟạɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢʜệ sĩ. ʟý ᴅᴏ ᴛôɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄáᴄ đᴏàɴ ʜộɪ ɴɢʜệ sĩ ᴄùɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟà ᴠì ʙà ʜằɴɢ ᴄʜửɪ ᴅữ ǫᴜá, ʙà ấʏ ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ, ᴄʜửɪ ʜếᴛ ᴄả ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ʟà ‘đồ *** ᴠà đòɪ đậᴘ ᴄʜếᴛ ** ᴛụɪ ʙᴀʏ’, ʀồɪ ᴋêᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛớɪ ʜốᴛ. ᴛôɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴍìɴʜ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜẳɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴʜưɴɢ ʙị xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴặɴɢ ɴề ᴄʜỉ ᴠì ᴛôɪ ʟà ɴɢʜệ sĩ. Đɪềᴜ đó ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ, ᴛôɪ sẽ ʀấᴛ ᴄó ʟỗɪ ᴠớɪ ᴛổ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 2.

Diễn viên Huỳnh Kiến An mong cơ quan chức năng vào cuộc để lấy lại thanh danh cho giới nghệ sĩ

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟻, ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠɪếᴛ sᴛᴀᴛᴜs ɴóɪ ʀõ ᴠɪệᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ý ʙêɴʜ ᴠựᴄ ɴs ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴠà ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟỗɪ. sᴀᴜ ᴛấᴛ ᴄả, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ để ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ xấᴜ đɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ᴋʜáɴ ɢɪả.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 3.

Nam diễn viên cho biết không có ý bênh vực NS Hoài Linh, chỉ mong Pháp luật vào cuộc để giải quyết sự việc

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 4.

ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʜᴜỳɴʜ ᴋɪếɴ ᴀɴ ᴠô ᴄùɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴋʜɪ ʙị “ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ” ᴛʀᴏɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ

NS Kim Tử Long tha thiết mong nghệ sĩ liên quan đứng ra giải thích để câu chuyện được kết thúc

ʟà 𝟷 ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ʙị đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɢọɪ ᴛêɴ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ʀấᴛ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛừ ɴɢữ ᴛʜô ᴛụᴄ để ɴóɪ ᴠề ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ. ɢɪữᴀ ʟúᴄ ʟùᴍ xùᴍ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʀᴀ, ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ᴛừɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴóɪ ʀõ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴếᴜ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ʟừᴀ ɢạᴛ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʜì ʜãʏ để ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xử ʟý, ᴄòɴ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜửɪ ʀủᴀ ᴠà “ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ” đượᴄ.

ᴄʟɪᴘ: ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠụ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ᴅàɴ sᴀᴏ ᴠʙɪᴢ, ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜựᴄ ʜư

ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ: “ᴠề ᴘʜíᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ɴɢʜệ sĩ, ɴếᴜ đặᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟà ʟᴏɴɢ, ʟᴏɴɢ sẽ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴋʜɪ đượᴄ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʀị ʙệɴʜ. ɴếᴜ ᴛʀị ʜếᴛ sẽ ɴóɪ ʟà ᴛʀị ʜếᴛ, ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʀị ʜếᴛ ᴛʜì ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʜếᴛ. Đó ʟà sự ᴛʜậᴛ, ᴍộᴛ ʟờɪ ɴóɪ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ᴋʜó ᴋʜăɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sốɴɢ ʙằɴɢ ᴄᴏɴ ᴛɪᴍ ɴêɴ ᴄầɴ ɴóɪ sự ᴛʜậᴛ.

ɴếᴜ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏếɴ ᴛʀị ʙệɴʜ ʜếᴛ ᴍà ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʜếᴛ ʟà ᴍìɴʜ ɴóɪ ᴅốɪ. ᴄòɴ ôɴɢ ấʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀị ʜếᴛ ʟạɪ ɴóɪ ʜếᴛ ᴛʜì ᴍìɴʜ đɪ ɴɢượᴄ ʟạɪ sự ᴛʜậᴛ, ᴍᴀɴɢ đếɴ ᴛᴀɪ ʜạɪ ᴋʜôɴ ʟườɴɢ ᴠì sẽ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛɪɴ ʟà ôɴɢ ấʏ ᴛʀị ʙệɴʜ ɢɪỏɪ ᴠà ᴛìᴍ đếɴ ᴛʀị ᴛʜì ᴛộɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʟắᴍ. Đó ʟà ᴍìɴʜ ʟừᴀ ɢạᴛ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ʟừᴀ ɢạᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ. Ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʀị ʙệɴʜ ɢɪỏɪ ᴄũɴɢ xɪɴ ɴóɪ ᴄʜᴏ ôɴɢ ấʏ ᴍộᴛ ᴛɪếɴɢ để ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴄʜᴏ ôɴɢ ấʏ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴍấʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ. ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ʙᴜồɴ ᴄʜứ ᴠì ᴍìɴʜ ʟà ɴɢʜệ sĩ ᴍà. ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴠơ đũᴀ ᴄả ɴắᴍ đượᴄ. ɴʜữɴɢ ᴀɪ sᴀɪ ᴛʜì sẽ ᴄó ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀừɴɢ ᴛʀị”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 7.

NS Kim Tử Long cũng mong người trong cuộc hãy lên tiếng

Nathan Lee gây phẫn nộ khi mỉa mai nhiều nghệ sĩ đàn anh

sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟻, ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ đã ᴠɪếᴛ sᴛᴀᴛᴜs ᴄʜɪᴀ sẻ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴍᴏɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʟùᴍ xùᴍ ᴠớɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ đã ᴅùɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴠà ᴄʜê ʙᴀɪ ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ: “Đâʏ ʟà ᴅâɴ sự, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜìɴʜ sự, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ đᴀɴɢ ʟᴏ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ʀảɴʜ. ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ɴêɴ ʙổ sᴜɴɢ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴠề ʟᴜậᴛ, ᴄʜơɪ ᴋʜôɴɢ ʟạɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʀồɪ đɪ ᴍéᴄ? ᴍìɴʜ ɢʜéᴛ ɴʜấᴛ ᴄáɪ ᴛʀò ʙầʏ đàɴ! sốɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜɪệɴ, sốɴɢ ᴛử ᴛế ᴛʜì ᴠɪệᴄ ɢì ᴘʜảɪ ɴʜộᴛ. Đɪ ᴋɪệɴ đɪ! ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʜì ᴄứ ᴋɪệɴ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄấᴍ, ᴄơ ᴍà ᴘʜảɪ ɴắᴍ ᴄʜắᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜắɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ᴍìɴʜ, ᴄʜứ ᴅᴏạ ᴋɪệɴ ᴍà ᴛʜᴜᴀ ᴛʜì ᴍấᴛ ᴍặᴛ ʟắᴍ. ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜị ᴛưởɴɢ ᴍìɴʜ ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ á? ᴄʜᴏ ᴇᴍ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴄườɪ ᴍộᴛ ᴘʜáᴛ, ᴄʜơɪ đɪ xᴇᴍ ᴀɪ đúɴɢ”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 8.

ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴋʜɪ ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, đàɴ ᴀɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xử ʟý ᴠụ ʟùᴍ xùᴍ ᴠớɪ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 9.

ɴᴀᴛʜᴀɴ ʟᴇᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄầɴ đượᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟà ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ᴄʜữᴀ ʜếᴛ ʙệɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo cũng viết tâm thư, ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ʙị ɢọɪ ʟà “ʟũ ***”, mong được chính quyền bảo vệ

ʟà ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ, ʙùɪ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ ʙứᴄ xúᴄ: “ᴛʜậᴛ ʙᴜồɴ ᴋʜɪ ɴɢʜệ sĩ, ɴʜư ʙᴀᴏ ɴɢàɴʜ ɴɢʜề ᴋʜáᴄ đᴀɴɢ ʙị xúᴄ ᴘʜạᴍ, ᴛấɴ ᴄôɴɢ, ᴍạᴛ sáᴛ ᴍà ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʙảᴏ ᴠệ ᴛừ ᴄáᴄ ʜộɪ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ.

ᴄáᴍ ᴄảɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄʜữ ʜâᴍ ᴍộ. ᴛʜôɪ ᴛʜì ᴛʜà đừɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅᴀɴʜ ʟà ᴛʜươɴɢ ɴʜᴀᴜ ɴữᴀ. ᴛôɪ ᴄó sảɴ ᴘʜẩᴍ, ᴀɴʜ ᴄʜị ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ᴛʜưởɴɢ ᴛʜứᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ᴛʜôɪ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴɢᴀɴɢ ʜàɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ để đừɴɢ ᴄảᴍ ᴛíɴʜ ʟúᴄ ᴠᴜɪ ᴛʜì ɢọɪ ʟà ɴɢʜệ sĩ, ʟúᴄ ʙᴜồɴ ᴛʜì ɢọɪ ʟà ʟũ ***. ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ, ᴛôɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛự ɴᴜôɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ ʙằɴɢ sứᴄ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄʜâɴ ᴄʜíɴʜ”.

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 10.

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo viết tâm thư nói rõ quan điểm và khẳng định: “Nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính”

Dàn sao Vbiz “tức nước vỡ bờ” khi bị bà Phương Hằng tấn công: Kêu gọi nghệ sĩ liên quan lên tiếng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 11.

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢọɪ ᴛêɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴠɪệᴛ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ᴍắɴɢ ᴄʜửɪ sᴀ sả ᴠà ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢâʏ sốᴄ ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ đếɴ ᴛừ 𝟷 ᴘʜíᴀ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ xáᴄ ᴛʜựᴄ. ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ đã ʟàᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ

Ảnh: Facebook nhân vật, Sưu tầm

Nguồn: Kênh 14