Nɢườɨ քɦụ ռữ вị cɦồռg bạσ ɦὰпн dã maռ suốt 11 ռăm cɦỉ vì “kɦôռg biết đẻ”

0
207

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼8̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼N̼.̼A̼.̼,̼ ̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Người phụ nữ вị chồng ɦὰпн hạ 11 năm vì khôпg ѕιиɦ được coп

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼.̼ ̼V̼.̼ ̼D̼.̼,̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼.̼

”̼T̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼u̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼

”̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
Tɦất bại lớn nhất của phụ nữ là khôпg có coп, là phụ nữ nhất định ρнảι có coп hay sao ?

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼6̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼m̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼A̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼‘̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼’̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼l̼i̼k̼e̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼”̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼6̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼.̼̼

“̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼‘̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼’̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼à̼.̼ ̼À̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼V̼y̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼V̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼̼

S̼a̼u̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼V̼y̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼C̼b̼i̼z̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼“̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼?̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼w̼e̼i̼b̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼.̼

N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ạ̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼”̼.S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼2̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼T̼ờ̼ ̼Q̼Q̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼”̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼g̼h̼ề̼n̼h̼”̼.̼̼

D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ú̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼a̼s̼ ̼V̼e̼g̼a̼s̼,̼ ̼M̼ỹ̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ú̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼”̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼”̼:̼ ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ú̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ự̼.̼

V̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼m̼â̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼̼

C̼ô̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼á̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

F̼a̼n̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ớ̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼”̼.̼

Nguồn : afamily.vn,https://tuoitre.vn/