ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴛʜảɴ ɴʜɪêɴ ʀᴀ ᴘʜɪᴍ ᴍớɪ ᴅù ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋɪệɴ, ᴄĐᴍ: “ɴɢʜệ sĩ ᴋì ᴠậʏ ᴛʀờɪ”

0
216

ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴛʜảɴ ɴʜɪêɴ ʀᴀ ᴘʜɪᴍ ᴍớɪ ᴅù ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋɪệɴ. ‘ɴɢʜệ sĩ ɢì ᴍà ᴋì ᴠậʏ ᴛʀờɪ! ᴄô đóɴɢ ᴘʜɪᴍ ᴛʜì ʜᴀʏ, sᴀᴏ ᴛầᴍ ɴʜìɴ ʟạɪ ᴋéᴍ ᴠậʏ ᴄô!?ʜơɪ ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ ᴠề ᴄô ǫᴜá!’ – ᴍộᴛ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ʙêɴ ᴅướɪ ᴘʜɪᴍ ᴍớɪ ᴄủᴀ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ.

sᴀᴜ ɴsƯᴛ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ʟà ᴄáɪ ᴛêɴ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʙị ᴄᴜốɴ ᴠàᴏ ᴅʀᴀᴍᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ đᴏạɴ ɴóɪ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ǫᴜᴀ ʟạɪ ᴠớɪ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏᴀ ʜạ, ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ đã ʙị ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄó ý “đá xéᴏ” ɴữᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ: “ᴄᴏɪ ᴍà ɴɢứᴀ ᴍắᴛ ǫᴜá ᴄʜị ạ. sổ đỏ ᴄả ᴄâɴ đó ᴄʜị”, “ʟàᴍ ăɴ ʟươɴɢ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì ʟàᴍ sᴀᴏ ᴍà ʜộᴛ xᴏàɴ ᴄả ʀổ, sổ đỏ ᴄâɴ ᴄả ᴋɢ, ʜề ǫᴜá”.

 
Phần bình luận qua lại của 2 nghệ sĩ bị cho là "đá xéo" doanh nhân Phương Hằng. (Ảnh: Tổng hợp)

ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ǫᴜᴀ ʟạɪ ᴄủᴀ 𝟸 ɴɢʜệ sĩ ʙị ᴄʜᴏ ʟà “đá xéᴏ” ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. (Ảɴʜ: ᴛổɴɢ ʜợᴘ)

ʜᴀʏ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟậᴘ ᴛứᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠà ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ đíᴄʜ ᴅᴀɴʜ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴄùɴɢ đạᴏ ᴅɪễɴ ʜᴏᴀ ʜạ. ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜế, ʙà ᴄòɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ᴄả ʜᴀɪ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɴàʏ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ᴛʜư ᴋý: “ᴛɪɴ ɴóɴɢ. ᴋíɴʜ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị, ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ɴɢʜệ sĩ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà đạᴏ ᴅɪễɴ ʜᴏᴀ ʜạ ʀᴀ ᴛòᴀ ᴠì ᴛộɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ!”

“ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà đạᴏ ᴅɪễɴ ʜᴏᴀ ʜạ ʀᴀ ᴛòᴀ ᴠì ᴛộɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ” – ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ. (Ảɴʜ: ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴʜâɴ ᴠậᴛ)

ɢɪữᴀ ʟùᴍ xùᴍ ɴàʏ, ɴɢʜệ sĩ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ đáᴘ ᴛʀả ɴàᴏ ɴɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ᴛʀᴀɪʟᴇʀ ᴍớɪ ᴄʜᴏ ᴡᴇʙ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ ᴛʀờɪ Ơɪ ᴛứᴄ ᴍᴜốɴ ᴄʜếᴛ. sử ᴅụɴɢ ɴɢᴜồɴ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴄó sẵɴ ᴛừ sâɴ ᴋʜấᴜ ᴋịᴄʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ɴữ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴍắᴛ ᴄáᴄ ᴡᴇʙ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴʜằᴍ ᴛạᴏ ʀᴀ đấᴛ ᴅɪễɴ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀẻ. ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ ʟầɴ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄʜủ đề ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ᴅâɴ, ᴘʜɪᴍ ᴄó sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴋʜáᴄ ɴʜư ʟê ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜủʏ, ʜᴏàɴɢ sơɴ, ʟê ʟộᴄ…

 
Web drama mới của nghệ sĩ Hồng Vân quy tụ nhiều gương mặt thực lực trong diễn xuất. (Ảnh: Poster phim)

ᴡᴇʙ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴍớɪ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ʜồɴɢ ᴠâɴ ǫᴜʏ ᴛụ ɴʜɪềᴜ ɢươɴɢ ᴍặᴛ ᴛʜựᴄ ʟựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪễɴ xᴜấᴛ. (Ảɴʜ: ᴘᴏsᴛᴇʀ ᴘʜɪᴍ)

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ʙêɴ ᴅướɪ ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɪʟᴇʀ, ᴛʜᴀʏ ᴠì ɴʜậɴ xéᴛ ᴠề sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍớɪ ᴛʜì ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đã ᴋéᴏ ᴠàᴏ để ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠề sự ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴữ ɴɢʜệ sĩ đã “ᴠạ ᴍɪệɴɢ ʜạɪ ᴛʜâɴ”:

– ʙà ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴄó đượᴄ ɴʜư ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜắᴄ ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sạᴄʜ ʟắᴍ!

– ɴʜờ ʙà ʜằɴɢ ʟàᴍ ʟᴏạɴ ʟêɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴍớɪ ʙɪếᴛ ᴄʜị ᴄʜụᴘ ɢɪậᴛ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɪ ᴀɪ ᴄũɴɢ ɴɢʜĩ ᴄʜị đàɴɢ ʜᴏàɴɢ ʟắᴍ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴍấᴛ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ᴄʜị ɴữᴀ, ʙà ʜằɴɢ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʜơɪ ᴄʜợ ʙúᴀ ɴʜưɴɢ đúɴɢ ʟà ʟàᴍ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛốᴛ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɢɪùᴍ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ!

– ɴɢʜệ sĩ ɢì ᴍà ᴋì ᴠậʏ ᴛʀờɪ!

– ᴄô đóɴɢ ᴘʜɪᴍ ᴛʜì ʜᴀʏ, sᴀᴏ ᴛầᴍ ɴʜìɴ ʟạɪ ᴋéᴍ ᴠậʏ ᴄô!? ʜơɪ ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ ᴠề ᴄô ǫᴜá!

– ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ đɪ ᴠàᴏ ʟòɴɢ đấᴛ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ. ᴛỉ ᴘʜú ᴛʜế ɢɪớɪ ᴠà ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ᴠậʏ ʜọ ʟàᴍ ăɴ ᴋʜôɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜɪệɴ ᴄʜắᴄ! ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sạᴄʜ ᴛʜì đɪ ᴋɪệɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ đɪ ᴄʜị ᴠâɴ.

 
Phản ứng của khán giả khi kéo vào xem trailer mới của phim. (Ảnh: Chụp màn hình)

ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜɪ ᴋéᴏ ᴠàᴏ xᴇᴍ ᴛʀᴀɪʟᴇʀ ᴍớɪ ᴄủᴀ ᴘʜɪᴍ. (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ)

ᴛʀướᴄ đó ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴠề ồɴ àᴏ, ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ᴠốɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ đíᴄʜ ᴅᴀɴʜ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ: “ʙâʏ ɢɪờ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛùᴍ ʟᴜᴍ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴅâʏ ᴅưᴀ ᴠàᴏ. ʜọ ᴍᴜốɴ ᴄʜửɪ ᴀɪ ᴛʜì ʜọ ᴄʜửɪ ᴄʜứ ᴄó ʟàᴍ ɢì đâᴜ ᴍà ᴄʜửɪ ᴜᴍ sùᴍ. ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴóɪ đíᴄʜ ᴅᴀɴʜ ʙà ấʏ. ᴛʜᴇᴏ ᴛôɪ ᴛʜì ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴêɴ ɴɢừɴɢ ʟạɪ”. ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ɴsƯᴛ ʜᴏᴀ ʜạ ᴛʜì ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛʀả ʟờɪ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄả ʜᴀɪ ᴄʜưᴀ đưᴀ ʀᴀ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɴàᴏ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ.

ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ʜồɪ ᴋếᴛ ɢɪữᴀ ɴsɴᴅ ʜồɴɢ ᴠâɴ ᴠà ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. (Ảɴʜ: ᴛổɴɢ ʜợᴘ)

ᴅườɴɢ ɴʜư đâʏ ʟà ᴍộᴛ ʟùᴍ xùᴍ ᴋʜôɴɢ ʜồɪ ᴋếᴛ, ᴋʜáɴ ɢɪả ᴄũɴɢ đã ʙắᴛ đầᴜ ɴɢáɴ ɴɢẩᴍ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ʙôɪ đᴇɴ ᴠà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɴêɴ ᴘʜâɴ địɴʜ ᴀɪ đúɴɢ, ᴀɪ sᴀɪ. ʜɪ ᴠọɴɢ ᴄáᴄ ʙêɴ sẽ ᴛìᴍ đượᴄ ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜỏᴀ đáɴɢ ɴʜấᴛ ᴠà ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴄʜᴜỗɪ ồɴ àᴏ.

Nguồn: YAN

ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɴảʏ ʟửᴀ: Nathan Lee ʙêɴʜ ᴠựᴄ đại gia Phương Hằng “Chị đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị ᴄô ʟậᴘ giữa showbiz

Trong lúc nhiều ngôi sao Vbiz lên tiếng đáp trả lại thông tin từ 1 phía của bà Phương Hằng thì Nathan Lee lại có chia sẻ ngược dòng số đông.

ᴅʀᴀᴍᴀ của bà Phương Hằng và dàn sao Vbiz ngày càng ʀốɪ ʀᴇɴ khiến công chúng ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛộᴛ độ. Giữa lúc 1 vài nghệ sĩ lên tiếng phản pháo và bức xúc thì Nathan Lee ʙấᴛ ɴɢờ đăng status thông cảm và có ý ʙêɴʜ ᴠựᴄ vợ ông Dũng “lò vôi” khiến dân tình chú ý.

Sáng ngày 12/5, Nathan Lee đăng status dài trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ không gọi thẳng tên bà Phương Hằng mà dùng cách viết “chị H” để bày tỏ: “Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình, về cơ bản, chị H không sai và những gì chị H đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng, vì chị ấy hoàn toàn có quyền. Đối với mình, những người ɴóɴɢ ᴛíɴʜ, ᴛʜẳɴɢ ᴛíɴʜ không bao giờ là những người nham hiểm. Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không ʟợɪ ᴅụɴɢ ʟòɴɢ ᴛốᴛ, sự tin tưởng của người khác để kiếm chác, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ”. Phát ngôn của Nathan hiện đang ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɴảʏ ʟửᴀ, nhiều người cho rằng nam ca sĩ không nên ʙêɴʜ ᴠựᴄ bà Phương Hằng – người đang đơɴ ᴘʜươɴɢ ᴋʜɪêᴜ ᴄʜɪếɴ với cả giới nghệ sĩ Việt, song cũng có không ít ý kiến trung lập vì bán tín bán nghi về uẩn khúc giới showbiz.

Tranh cãi nảy lửa: Nathan Lee bênh vực đại gia Phương Hằng “Chị đấu tranh là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị cô lập giữa showbiz

Giữa lúc dàn nghệ sĩ bị m.ắng c.hửi bằng những lời lẽ ᴛʜô ᴛụᴄ, ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ, Nathan Lee bất ngờ khẳng định: “chị Hằng không sai và những gì chị Hằng đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng”

Không chỉ thế, Nathan Lee còn tiết lộ bản thân bị ᴄô ʟậᴘ suốt bao năm trong showbiz vì không chịu thoả hiệp những gì đi ngược lại cá tính. Nam ca sĩ ʙứᴄ xúᴄ: “Mình từng khẳng định, showbiz không x.ấu, tuy nhiên, có những n.hân t.ố x.ấu x.a làm b.ẩn b.ộ m.ặt làng giải trí, tạo ra những cái nhìn thiếu tích cực với công chúng“.

Giữa lúc ʟùᴍ xùᴍ của bà Phương Hằng và dàn sao Vbiz ʙùɴɢ ʟêɴ ᴄăɴɢ đéᴛ, chia sẻ của Nathan Lee khiến dân tình đặc biệt chú ý.

Toàn bộ chia sẻ của Nathan Lee:

Về vụ việc chị H và ông “lương y” nào đó! Cá nhân mình không theo dõi sự việc. Tuy nhiên, do bị réo tên quá nhiều những ngày vừa qua, mình xin có chia sẻ như sau:

Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình, về cơ bản, chị H không sai và những gì chị H đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng, vì chị ấy hoàn toàn có quyền! Có thể cách truyền tải thông điệp của chị bị hiểu sai do dư luận ᴄố ᴛìɴʜ dẫn dắt câu chuyện theo những hướng khác, cũng như một cách đáɴʜ ʜᴏả ᴍù ᴛʜɪêɴ ʜạ trong khi vấn đề cốt lõi thì mọi người lại “vô tình” quên m.ất!

Đối với mình, những người nóng tính, thẳng tính không bao giờ là những người ɴʜᴀᴍ ʜɪểᴍ! Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không ʟợɪ ᴅụɴɢ lòng tốt, sự tin tưởng của người khác để ᴋɪếᴍ ᴄʜáᴄ, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ!

Bao năm qua mình không có nhu cầu ở trong showbiz, cũng vì mình đã phải chịu đựng sự ᴄʜèɴ éᴘ, ᴄô ʟậᴘ ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ chỉ vì mình khác biệt và không bao giờ chịu thoả hiệp với những gì đi ngược lại giá trị nhân văn của cá nhân mình.

Mình từng khẳng định, showbiz không x.ấu, tuy nhiên, có những n.hân t.ố x.ấu xa làm ʙẩɴ ʙộ ᴍặᴛ làng giải trí, tạo ra những cái nhìn ᴛʜɪếᴜ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ với công chúng.

Các bạn cũng hay lắm cơ, mình cùng ekip đã tạo ra không biết bao nhiêu ngôi sao, hỗ trợ miễn phí không biết bao nhiêu người nổi tiếng cho cái “chợ” này! Tuy nhiên, các bạn hùᴀ ɴʜᴀᴜ ɴóɪ xấᴜ, ᴠùɪ ᴅậᴘ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛɪếᴄ, ᴠì ᴄáᴄ ʙạɴ ɴɢứᴀ ᴍắᴛ ᴠớɪ ᴄáɪ ᴄá ᴛíɴʜ “ᴛʜẳɴɢ ɴʜư ʀᴜộᴛ ᴋỳ ʟâɴ” của mình, các bạn gato với tất cả những gì mình có, từ những thứ nhỏ bé nhất!

Gặp chuyện, các bạn lại đi theo phong cách “ở hiền gặp lành” đúng chất Lý Thông, lôi mình ra làm ʙɪᴀ đỡ đạɴ cho các bạn! Cuộc chiến này không phải của mình, chúc các bạn may mắn!

Nhắc lại lần nữa: Chỉ những người tử tế mới xứng đáng với những điều tử tế!

Tranh cãi nảy lửa: Nathan Lee bênh vực đại gia Phương Hằng “Chị đấu tranh là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị cô lập giữa showbiz
Tranh cãi nảy lửa: Nathan Lee bênh vực đại gia Phương Hằng “Chị đấu tranh là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị cô lập giữa showbiz

Chia sẻ của Nathan Lee về bà Phương Hằng và chuyện trong showbiz đang khiến dân tình quan tâm và gây xôn xao khắp mạng xã hội

Ảnh: Facebook nhân vật, sưu tầm

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/tranh-cai-nay-lua-nathan-lee-benh-vuc-dai-gia-phuong-hang-chi-dau-tranh-la-dung-bat-ngo-thua-nhan-bi-co-lap-giua-showbiz-2202112592927983.htm